Scroll Top

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” Johannes 4:24 HSV

Nog een manier om onze relatie met God Almachtig te verheerlijken is door bidden en vasten.

Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,” Openbaring 1:10 HSV

Apostel John was op de Heer aan het wachten door gebed en vasten toen God tot hem sprak. God verwacht dat we hetzelfde doen. Dat is hoe we onze relatie met God Almachtig verheerlijken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door U Geest altijd op U te wachten voor Uw leiding in Jezus Christus machtige Naam. Amen.