Scroll Top

Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.” Mattheüs 17:20 HSV

We kunnen God niet geloven voor een wonder zonder een relatie met God. Te vaak zijn mensen ontevreden met God omdat zij zich meer op de voordelen richten dan op de relatie. En dit maakt het voor hen onmogelijk om God te geloven tijdens hun tijden van beproeving. Dus wat doen de meeste mensen? Ze sluiten uiteindelijk een compromis in hun wandel met God. Waardoor ze uiteindelijk hun wonder in God mislopen.

Door in God te blijven en Zijn Woord in ons vindt het wonder plaats die we nodig hebben in ons leven. En door in Hem in te blijven en Zijn Woord in ons te blijven wordt het makkelijk om God Almachtig te geloven. Zonder dit is het onmogelijk voor ons om God te behagen.

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.” Johannes 15:7 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geloof in U vanwege mijn relatie met U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.