God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” Johannes 4:24 HSV

Onze relatie met God Almachtig door Jezus Christus door de innerlijke werking van de Heilige Geest is geestelijk. Het is de geestelijke ervaring die een impact maakt op ons verstand en lichaam. Veel mensen vinden het moeilijk om zichzelf in die positie te plaatsen. Eén van de manieren hoe we dit doen is door Gods Woord te gehoorzamen.

Het Woord van de Heere zei tegen ons dat wij God in de Geest moeten dienen.

Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk.” Romeinen 1:9 HSV

Dus God in de Geest dienen, een vorm van aanbidding, is door Gods Woord te gehoorzamen en doen wat Hij van ons verwacht. Dat is één van de manieren hoe we onze relatie met God Almachtig verheerlijken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om Uw Woord te gehoorzamen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.