Scroll Top

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” Psalmen 18:29 HSV

In deze tekst is de lamp onze geest. God is een geest en zonder totale overgave door relatie wordt het moeilijk voor ons om door Hem geleid te worden of Zijn stem te horen. De mens is ook een geest. Dus om ons te leiden zal Hij dit door onze geest doen.

De geest van een mens is een lamp van de HEERE, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt.[ 1 Kor 2:11.]” Spreuken 20:27 HSV

Het is tijd dat we de relatie met God Almachtig verheerlijken zodat de verborgen plannen van de duisternis of onze onwetendheid het licht van God zal ontvangen. Alleen door Gods licht kunnen we zien en voorwaarts gaan in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Verlicht mijn duisternis door Uw Geest terwijl ik mijn relatie met u verheerlijk in Jezus Christus machtige Naam. Amen.