Vergroot de relatie

Verheerlijk de relatie 11

By |2018-04-30T01:31:56+00:00April 30th, 2018|Daily Manna, Facebook|

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep:  Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals  de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Johannes 7:37-38 HSV Zonder relatie kunnen we geen zegen voor anderen zijn.

Vergroot de relatie 10

By |2018-04-28T06:00:31+00:00April 28th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Mattheüs 6:33 HSV Meestal vinden we het moeilijk om onze relatie met God Almachtig te vergroten vanwege onze dagelijkse activiteiten. Welnu we moeten ook onthouden dat Jezus Christus onze Heer deze uitspraak deed. Hij was heel

Verheerlijk de relatie 8

By |2018-04-26T04:58:56+00:00April 26th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf:  O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar.  Ik vast tweemaal per week. Ik