Scroll Top

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Mattheüs 6:33 HSV

Meestal vinden we het moeilijk om onze relatie met God Almachtig te vergroten vanwege onze dagelijkse activiteiten. Welnu we moeten ook onthouden dat Jezus Christus onze Heer deze uitspraak deed. Hij was heel druk, net als jij en ik vandaag, maar Hij verving Zijn relatie met de Vader nooit voor de dingen die Hij deed voor de mensen waar Hij voor geroepen was.

We kunnen God Almachtig niet volledig volgen wanneer we nog steeds gehecht of verbonden zijn met de manier waarop we ons leven in het verleden leefden.

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.” Mattheüs 10:38 HSV

Het is tijd dat we weglopen van ons verleden en in onze bestemming stappen terwijl we onze relatie met God Almachtig vergroten.

Laten we samen bidden:

Vader ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om het verleden achter te laten zodat ik U mag volgen door Uw relatie met mij in Jezus Christus machtige naam. Amen.