Scroll Top

Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen. En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is.” Johannes 8:28-29 HSV

We zien onze Heer Jezus Zijn relatie met God meer verhogen dan elk ander ding in Zijn leven. De uitspraak die Hij maakt laat heel duidelijk zien dat Jezus Christus alleen kon functioneren vanwege Zijn eenheid met de Vader. De relatie met God Almachtig was zo kostbaar dat Hij bereidwillig was om alles op te geven voor die relatie. De tekst maakt ons duidelijk dat Jezus Christus meer tijd met God besteedde dan met Zijn discipelen. Omdat Hij zei: “Ik zeg precies datgene wat Ik mijn Vader hoor zeggen.” Welnu de enige manier waardoor Hij kon zeggen wat de Vader zei, was door tijd te besteden om naar de Vader te luisteren tijdens gebed, wanneer Hij alleen naar een afgezonderde plaats ging om te bidden.

En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.” Mattheus 14:23 HSV

God mist ons op de geheime plaats. De plaats waar er  wordt gebeden en het Woord wordt bestudeert. Hij wil Zijn gedachten aan ons communiceren, maar dit kan alleen gebeuren wanneer we de relatie verhogen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om tijd vrij te maken met U alleen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.