Efraïm, wat heb Ik nog met de afgoden te maken? Ík heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door Mij is bij u vrucht te vinden.” Hosea 14:9 HSV

We kunnen niet vruchtbaar zijn zonder dat we onze relatie met God Almachtig grootmaken. God zei: “Door Mij is bij u vrucht te vinden.” Vrucht is er om te voeden. We hoeven geen geestelijke ondervoeding te lijden. De reden waarom de kinderen van God niet gevoed zijn, is omdat ze niet gaan voor de relatie met God Almachtig door Jezus Christus.

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij.” Johannes 6:57

Het kan alleen geestelijk goed met ons gaan door de voeding van Jezus Christus. Dus het verlaten van de relatie is alsof u uzelf ontkoppelt van de levensbron die ons voedt. Daarom zien we veel kinderen van God van maandag t/m zondag naar de kerk gaan en toch nog steeds leeg voelen. Het is niet iets verkeerds om naar de kerk te gaan. Maar onze persoonlijke tijd met God in vriendschap brengt transformatie in ons leven. En dit is wat ons voldoening geef en ons individueel voedt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest mijn relatie met U groot te maken zodat het ik goed gevoed wordt ter gebruik van U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.