Scroll Top

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals  de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Johannes 7:37-38 HSV

Zonder relatie kunnen we geen zegen voor anderen zijn. Dit is een tweevoudig werken van de Heilige Geest in ons leven. De Geest van God in ons zegent ons individueel. Maar de Geest van God die door ons heen vloeit zegent anderen. En we dienen een zegen te zijn omdat we al gezegend zijn. God Almachtig zegent ons al.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,” Efeziërs 1:3 HSV

Maar ons doel op aarde is om een zegen voor de wereld te zijn net zoals God Almachtig Abraham riep om een zegen te zijn.

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.” Genesis 12:2 HSV

Maar de enige manier om een zegen te zijn is door onze relatie met Jezus Christus groot te maken en toe te staan dat Jezus de doper van de Heilige Geest ons opnieuw doopt. Deze doop is wat de vervulling van de Heilige Geest wordt genoemd. En als we geen honger of dorst hebben om met Jezus Christus te zijn, zullen we nooit deze wederdoop ervaren.

Als we ons echt vervuld willen voelen als gelovigen in Christus en ook tot een zegen willen zijn, moeten we hongerig en dorstig zijn om altijd met Jezus Christus onze Heer te zijn.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om tot zegen te zijn wanneer ik mijn relatie met God Almachtig grootmaak in Jezus Christus machtige Naam. Amen.