Scroll Top

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?  Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” Lukas 18:1-8 HSV

Een van de belangrijkste factoren die relatie volgen zijn geduld en volharding. Vele hebben opgegeven en doen compromis in hun wandel met God Almachtig, want ze jagen de relatie niet na. In elk relatie gaat het niet om de moeilijkheden waarmee we te maken hebben maar waar het om gaat is het resultaat dat we aan het eind hebben bereikt. We moeten onthouden dat God Almachtig niet heeft gezegd dat er geen vervolgingen zullen komen. Dat is onderdeel van onze roeping. Maar wat ook belangrijk is dat de beloften van het overtreffende zwaarte van glorie onthuld zal worden aan het eind. Dus wanneer we onze relatie met God Almachtig niet grootmaken, wetende dat God datgene Hij heeft beloofd zal uitvoeren, kunnen we dan niet geduldig en volhardend zijn om de belofte te ontvangen vanwege ongeloof en twijfel?

Wanneer we God relatie met ons grootmaken, zal Hij ons de genade en kunnen geven om te volharden en geduldig te zijn overeenkomstig aan Zijn innerlijk werken door Zijn Geest in ons in Jezus Christus machtige naam. Amen.

Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.” Kolossenzen 1:29 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw woord. Help mij door Uw relatie met mij om geduldig en volharden te zijn in U na te jagen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.