Scroll Top

Vaak vinden wij gelovigen in Christus het moeilijk om de wil van God voor ons leven te kennen. De reden hiervoor is dat we onszelf niet willen wijden als een levend offer aan de Heer. Zonder de relatie met God te verhogen is het moeilijk om van God Almachtig te horen.

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid  om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” Romeinen 12:1-2 HSV

Wanneer we ervoor kiezen om onze lichamen als een levend offer te geven omdat we de relatie verhogen, zal de Geest van de Heer onze duisternis verlichten en ons Gods wil voor ons leven laten kennen.

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” Psalmen 18:29 HSV

Het is tijd dat we Gods wil voor ons leven kennen terwijl we onze relatie met God Almachtig verhogen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om Uw wil voor mijn leven te kennen terwijl ik de relatie met God Almachtig verhoog in Jezus Christus machtige Naam. Amen