Prijs God Almachtig

Prijs God Almachtig 19

By |2018-01-29T07:28:58+00:00January 29th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de Zoon van Zijn liefde." Kolossenzen 1:13 HSV Niet langer onder satans macht. Weiger satan toe te laten uw gedachten en emoties te beheersen. U bent een nieuwe schepping in Christus, die een nieuwe gedachte en verstand draagt. Zie uzelf

Prijs God Almachtig 14

By |2018-01-23T04:43:10+00:00January 23rd, 2018|Daily Manna, Facebook|

En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen,  maar een wijsheid  niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld,  die tenietgedaan worden.” 1 Korinthe 2:6 HSV We moeten weten dat we te maken hebben met een vijand die al verslagen is. De Moffat vertaling zegt: “Hij is onttroond.” De duivel

Prijs God Almachtig 8

By |2018-01-16T05:58:28+00:00January 16th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden." Joël 2:25-26 Het

Prijs God Almachtig 6

By |2018-01-12T07:11:09+00:00January 12th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,” Kolossenzen 1:13 NBG51 De dag dat we vergeving van zonden ontvingen, zijn we verlost van de macht en heerschappij van satan. Hallelujah. Deze tekst geeft ons genoeg reden om God te prijzen in Jezus’Naam. En niet alleen

Title

Go to Top