Scroll Top

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen  en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.” 2 Korinthe 2:14 HSV

Onze overwinning in Christus is een zekerheid. In plaats van dat we onze problemen proberen op te lossen door op ons geloof te vertrouwen, wil God dat we ons focussen op de door Christus voor ons behaalde overwinning en dat we ons geloof bouwen op Zijn overwinning.

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn  van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” Colossenzen 2:13-15 HSV

Dit is iets om over uit te roepen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank u dat U mij de overwinning in Christus heeft gegeven en mij ook een nieuwe positie van overwinning heeft gegeven in Jezus’ Naam. Amen.