Scroll Top

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de Zoon van Zijn liefde.” Kolossenzen 1:13 HSV

Niet langer onder satans macht. Weiger satan toe te laten uw gedachten en emoties te beheersen. U bent een nieuwe schepping in Christus, die een nieuwe gedachte en verstand draagt. Zie uzelf als een vrij mens in Christus en distantieer uzelf van de suggesties van de vijand.

Dank God Almachtig dat Hij ons bezonnenheid heeft gegeven in Jezus’Naam.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” 1 Timotheüs 1:7 HSV

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 Korinthe 5:17 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u mij bevrijdt van satans macht in mijn gedachtenleven in Jezus’Name. Amen.