Scroll Top

En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen,  maar een wijsheid  niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld,  die tenietgedaan worden.” 1 Korinthe 2:6 HSV

We moeten weten dat we te maken hebben met een vijand die al verslagen is. De Moffat vertaling zegt: “Hij is onttroond.” De duivel is niet op de troon of aan de macht, maar hij is verslagen en onttroond. Hallelujah.

Jezus is op de troon. Daarom, in elke oorlogsstrijd proberen we niet te overwinnen, maar zijn we al overwinnaars. Hallelujah.

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.” Hebreeën 2:14-15 HSV

Neem vandaag voor u en dank God Almachtig dat Hij u tot een overwinnaar maakt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U Vader dat door de overwinning van Christus op satan ik tot winnaar ben gemaakt in Jezus’ Naam. Amen.