Scroll Top

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.” 2 Korinthe 2:14 HSV

Dank God voor de overwinning. We zijn niet aan het proberen te overwinnen, we zijn overwinnaars in Christus.

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?” 1 Johannes 5:4-5 HSV

Het is tijd dat u zich verheugt in de reeds behaalde overwinning in Christus in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor de overwinning in Jezus’Naam.