Scroll Top

Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt een vervloeking zonder reden niet aan. [Numeri 23:8]” Spreuken 26:2 HSV

De zonde bracht de vloek naar de wereld en beroofde de mensheid van Gods originele plan van voorspoed in elke gebied van het leven. Geestelijk, materieel en qua gezondheid.

Welnu, Jezus is de genezer van de vloek. Opdat de mensheid hersteld kan worden naar Gods plan voor voorspoed.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” Galaten 3:13-14 HSV

De zegen van voorspoed is naar alle gelovigen in Christus gekomen. Daarom moeten we weten dat armoede, in elk gebied van het leven, een vloek is. Daarom moeten we als kinderen van de Allerhoogste God het niet accepteren. We hebben de voorspoed ontvangen door de zegen toen Jezus aan het kruis stierf.

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. ” 3 Johannes 1:2 HSV

Johannes zou deze tekst, geleid door de Geest, niet tegen ons zeggen als het niet Gods wil was dat eenieder in Christus voorspoedig is.

Daarnaast toen God de kinderen van Israel uit Egypte haalde, wat een type van de wereld is, kwamen ze er niet arm, ziek en zwak uit. Maar ze kwamen er volkomen gemaakt op elk gebied van hun leven en zeer rijk uit. Dat is wat de zegen doet.

Hij leidde hen uit met zilver en goud, onder hun stammen was niemand die struikelde. [Exod. 12:35.]” Psalmen 105:37 HSV

We zijn wedergeboren in Gods voorspoed in elk gebied. Weiger om uw huidige toestand te accepteren. Dank God Almachtig voor de zegen van voorspoed. En begin dat in elk gebied van uw leven waar u tekortkoming heeft ervaren te profeteren. Geloof enkel en twijfel aan niets. Want u zult hebben wat u zegt in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor voorspoed in Jezus’Naam. Amen.