Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden.” Joël 2:25-26

Het woord herstel betekent teruggeven. Nu, als God zei: ik zal het terug geven, betekent het dat het enig wat we moeten doen is het ontvangen. Alleen God Almachtig kan ons herstellen, we kunnen dit niet realiseren door ons eigen kunnen. Het enig wat we moeten doen is de belofte te accepteren en Hem te dank voor herstel. Dat is hoe we wat Hij heeft beloofd ontvangen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij datgene dat verloren was aan mij teruggeeft in Jezus’Naam. Amen.