Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,” Kolossenzen 1:13 NBG51

De dag dat we vergeving van zonden ontvingen, zijn we verlost van de macht en heerschappij van satan. Hallelujah.

Deze tekst geeft ons genoeg reden om God te prijzen in Jezus’Naam. En niet alleen zijn we verlost van satan’s invloed, maar God heeft ons ook in Zijn Koninkrijk gebracht, genaamd Christus.

in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.” Kolossenzen 1:14 NBG51

Nu zijn we in Hem en in Hem is onze verlossing. Dat is bevrijding van kwade daden, gedachten en de macht van het kwade. Dat is waar verlossing allemaal om draait.

Dit woord moet rijkelijk in ons wonen in alle wijsheid. Met andere woorden, weiger alles wat tegenovergesteld is aan Gods Woord. En begin God Almachtig te prijzen voor bevrijding.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor mijn bevrijding in Jezus’Naam. Amen.