Prijs God Almachtig

Prijs God Almachtig 4

By |2018-01-10T07:15:31+00:00January 10th, 2018|Daily Manna, Facebook|

De Egyptenaren, met al de paarden en strijdwagens van de farao, en zijn ruiters, en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee, bij Pi-Hachiroth, voor Baäl-Zefon. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen

Prijs God Almachtig 3

By |2018-01-09T04:14:12+00:00January 9th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid;  onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” Kolossenzen 3:16 HSV Totdat het Woord van God zijn thuis in ons heeft, kunnen we niet waarlijk lofprijzen. Want om