Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.” 1 Thessalonicenzen 5:18 HSV

We gaan God niet danken voor alles of wat de duivel aan het doen is, maar we danken Hem in alles omdat Hij getrouw is en ervoor zorgt dat wat Hij ons heeft beloofd, ongeacht satans agenda, tot manifestatie zal komen.

En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht  baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.” Handelingen 16:23-25 HSV

Lofprijs brengt u in de overwinning die al de uwe is. Paul en Silas loofden God wetende dat zelfs in hun situatie God zich zal haasten om Zijn woord uit te voeren.

Haal uw ogen af van uw omstandigheden en richt uw ogen op God en Zijn Woord. Begin God te loven en te danken dat Zijn Woord altijd waarheid is in Jezus’ Naam. Hallelujah.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik loof U voor Wie U bent en voor de getrouwheid van U Woord in mijn leven in Jezus’ Naam. Amen.