Overvloed & herstel

Overvloed & Herstel 33

By |2018-09-24T08:38:40+00:00September 24th, 2018|Daily Manna|

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.”‭‭3 Johannes ‭1:2‬ ‭HSV De ziel in deze betekent ons intellect die bestaat uit ons wil. Vaak denken we dat meer geld de oplossing is voor ons probleem. De waarheid is dat overvloed niet begint

Overvloed & Herstel 31

By |2018-09-20T09:02:55+00:00September 20th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard

Overvloed & Herstel 30

By |2018-09-19T08:49:48+00:00September 19th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. [Num. 14:1-35.]” ‭‭Hebreeën ‭3:19‬ ‭HSV Ongeloof is een dief van Gods zegeningen. We ontvangen door geloof en behagen God door geloof. De kinderen van de Israëlieten konden hun erfenis niet in bezit nemen vanwege ongeloof. Ongeloof is geworteld in rebellie en waarzeggerij. Deze twee

Overvloed & Herstel 28

By |2018-09-14T09:16:13+00:00September 14th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een vrouw, een weduwe, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te

Overvloed & Herstel 27

By |2018-09-13T08:06:56+00:00September 13th, 2018|Daily Manna, Facebook|

En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegave bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles

Overvloed & Herstel 26

By |2018-09-12T07:27:31+00:00September 12th, 2018|Daily Manna, Facebook|

“Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.” ‭‭Lukas ‭5:5‬ ‭HSV‬‬ Het vergt het God van Woord om van uw wildernis een vruchtbaar veld te maken en de mate van het Woord in ons bepaalt de mate

Overvloed & Herstel 25

By |2018-09-11T05:55:29+00:00September 11th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Er kwam hongersnood in het land, een andere dan de eerste hongersnood, die er in de dagen van Abraham geweest was. Daarom ging Izak naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen de HEERE hem en zei: Trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat Ik u noemen zal. Verblijf als vreemdeling

Overvloed & Herstel 24

By |2018-09-10T08:44:52+00:00September 10th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.  [John 7:17; 15:15.]” ‭‭Psalm‬ ‭25:14‬ ‭HSV God maakt zijn verbond allen bekend aan diegene die een relatie met Hem zoeken. Hoe meer we achter relatie aangaan, des te meer zullen we ons realiseren dat de mens niet geschapen was voor

Overvloed & Herstel 22

By |2018-09-05T05:16:30+00:00September 5th, 2018|Daily Manna, Facebook|

en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van míjn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede

Overvloed & Herstel 20

By |2018-08-29T08:49:25+00:00August 29th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en zei: Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. ” ‭‭Numberi‬ ‭13:30-31‬ ‭HSV Toen Kaleb

Title

Go to Top