Scroll Top

Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en zei: Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. ”
‭‭Numberi‬ ‭13:30-31‬ ‭HSV

Toen Kaleb zei: want wij zullen het zeker overmeesteren..”, rekende hij niet op zijn eigen vermogen maar vertrouwde Hij op Gods vermogen. Hij vertrouwde op Gods beloofte aan hem wetende dat God zal doen wat Hij heeft gezegd te doen. Want Gods Woord floreert altijd in datgene waartoe het gezonden is om te doen. (Lees a.u.b heel Numeri 13).

Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.”
‭‭Jeremia‬ ‭1:12‬ ‭HSV

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, [II Cor. 9:10.]  zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt,
en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.”
Jesaja ‭55:10-11‬ ‭HSV

Focus op Gods vermogen om u te herstellen en ervoor zorgt dat U zijn superovervloed ervaart wetende dat God zal zorgdragen dat u een oogst ontvangt van elke zaad die u ooit heeft gezaaid in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord, ik verklaar:

Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt.” ‭‭2 Korinthiers 9:10-11‬ ‭HSV

In Jezus’Naam. Amen.