Scroll Top

En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegave bij u zou voltooien.
Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig.”
‭‭2 Corinthiërs‬ ‭8:5-7‬ ‭HSV

Het is heel makkelijk om te geven en overvloed te ervaren wanneer we weten hoe we onszelf ongereserveerd aan God geven. Onze gaven zijn alleen geaccepteerd wanneer we een geheiligd leven voor God leven. Dit zal geboorte geven aan God vrees en er dus voor zorgen dat we geven als een daad van geloof en aanbidding naar God.

Alhoewel de kerk van Macedonie niet had, spoorde hun manier van leven van God hun aan om vanuit hun gebrek te geven en als resultaat daarvan ervoeren zijn Gods superovervloed in hun leven.

Ons geven wordt alleen geaccepteerd wanneer we God eerst plaatsen door ongereserveerd ons gehele persoonlijkheid aan Hem te geven als een offer.

Dit is de reden waarom Paulus door de Heilige Geest zei:

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”
‭‭Romeinen‬ ‭12:1-2‬ ‭HSV

Het is tijd voor absolute overgave aan God!!!

Onze overgave aan God zal ervoor zorgen dat we onmetelijk geven omdat we de kracht van God in ons toelaten te geven overeenkomstig Gods wil.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. ”
‭‭Efeziërs 3:20-21‬ ‭HSV

Het is tijd voor overgave!!!!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank u voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd een leven van overgave aan u te leven voor Uw glorie in Jezus’Naam. Amen.