Scroll Top

Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. [Num. 14:1-35.]”
‭‭Hebreeën ‭3:19‬ ‭HSV

Ongeloof is een dief van Gods zegeningen. We ontvangen door geloof en behagen God door geloof. De kinderen van de Israëlieten konden hun erfenis niet in bezit nemen vanwege ongeloof.

Ongeloof is geworteld in rebellie en waarzeggerij. Deze twee geesten zijn verantwoordelijk voor de verwerping van Gods Woord.

Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn.”
‭‭1 Samuel‬ ‭15:23‬ ‭HSV

Deze geest heeft velen gehinderd om op de plaats van volledige voorziening of Gods superovervloed in hun leven te komen.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van rebellie en waarzeggerij en zet vrij de geest van geloof in Jezus’Naam. Amen.