Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.  [John 7:17; 15:15.]”
‭‭Psalm‬ ‭25:14‬ ‭HSV

God maakt zijn verbond allen bekend aan diegene die een relatie met Hem zoeken. Hoe meer we achter relatie aangaan, des te meer zullen we ons realiseren dat de mens niet geschapen was voor dingen maar dat de dingen door God zijn gemaakt voor gebrui en plezier voor de mens. Daarom, in Genesis, nadat God alle dingen had gemaakt plaatste Hij een mens in Zijn hof om te genieten.

Hij zei: Heere HEERE, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg. En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken.[Handelingen 7:6-7] ”
‭‭Genesis‬ ‭15:8-14‬ ‭HSV

We zien dat God in verbond treedt met Abraham en zegt dat Zijn tegenstand zal krijgen in Egypte maar dat ze met veel bezittingen eruit zullen komen. Al deze woorden van geruststelling kwamen als resultaat van het verbondscontract die God met Abraham had. En in het boek van Exodus werd dit verbond volbracht en is nog steeds vervuld in onze tijd omdat we geestelijk zaad zijn van Abraham in Christus.

Dus, we moeten naar Gods aanwezigheid verlangen, niet naar dingen en de dingen zullen ons volgen.

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent:” Deuteronomium 28:1-2 HSV

Verlang naar relatie en overvloed en herstel zal u komen achtervolgen en u overnemen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Help mij om altijd naar Uw aanwezigheid te verlangen meer dan al het andere in mijn leven in Jezus’Naam. Amen.