Scroll Top

Er kwam hongersnood in het land, een andere dan de eerste hongersnood, die er in de dagen van Abraham geweest was. Daarom ging Izak naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen de HEERE hem en zei: Trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat Ik u noemen zal. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal Ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die Ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. [Gen. 22:18; Han 3:25, 26; Gal. 3:16.] In uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn wetten in acht genomen heeft. Zo bleef Izak in Gerar wonen.”
‭‭Genesis‬ ‭26:1-6‬ ‭HSV

Het behaagt God om Zijn verbond bekend te maken aan diegenen die Hem zoeken. Het was God die naar Izak kwam vanwege Zijn verbondsrelatie met Abraham.

Het Woord van God zegt dat er hongersnood was in dat land maar op het gebod van Gods Woord Izak vroeg om in dat land te blijven en niet bewogen te worden door de moeilijke situatie maar Gods Woord te gehoorzamen. Zijn omstandigheden werden omgekeerd. Het Woord van God is het enige dat nimmer faalt daarom moeten we leren om ons leven en geloof ervoor op het spel te zetten.

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.”
‭‭Mattheus‬ ‭24:35‬ ‭HSV

Het is heel makkelijk om God te gehoorzamen wanneer u intiem met Hem bent. In de intimiteit openbaart Hij u wie Hij is en dat maakt het makkelijk voor u om Hem te vertrouwen. Maar het is heel moeilijk om God te gehoorzamen wanneer u nog met hem omgaat van de buitenplaats. Dat wil zeggen, uw relatie met Hem is gebaseerd op wat Hij voor u doet en niet gebaseerd op wie Hij is.

Wanneer de Bijbel zegt dat Izak God gehoorzaamde in de hongersnood en ervoor koos om in hongersnood te zaaien (crisis, schulden, gebrek, armoede), betekent dit dat Izak de persoon van God kende door de relatie die zijn vader Abraham met God had en door zijn persoonlijke ontmoeting met God.

Daarom moeten we leren om God naarstig na te jagen in relatie en niet in dingen!!!!

Als resultaat van Izak’s gehoorzaamheid kreeg hij aanzien in de hongersnood.

Izak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar het honderdvoudige, want de HEERE zegende hem. De man kreeg aanzien, ja, gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudden kleinvee en kudden runderen, en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden.”
‭‭Genesis‬ ‭26:12-14‬ ‭HSV

Onthoud altijd dat Gods Woord het enige instrument is dat de kracht en het vermogen heeft om onze omstandigheden te veranderen.

Zet uw leven en geloof op Gods Woord en u zult nooit teleurgesteld worden!!

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om achter relatie aan te gaan en een leven te leiden van absolute overgave aan Uw wil voor mijn leven in Jezus’Naam. Amen.