Scroll Top

Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een vrouw, een weduwe, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij mee.  Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft! Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik! En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij, en hij, en haar gezin, vele dagen.”
‭‭1 Koningen 17:10-15‬ ‭HSV

De geest van vrees manifesteert zich in verschillende vormen. Het kan in de vorm van een gebrek zijn zoals bij de weduwe van Zarfath of financieel gebrek.

Vrees betekent onveranderd. Vrees zorgt ervoor dat u zich focust op de onmogelijkheden en alles wat we onmogelijk noemen is mogelijk met God. Daarnaast, omdat we niet vanuit ons eigen kracht functioneren, zijn alle dingen mogelijk voor diegene wiens vertrouwen in God is. Dus, er is niet zoiets als onmogelijk voor een kind van God. Onmogelijkheid is de onwerkelijke schaduw die het menselijk verstand heeft overgenomen om hem in gevangenschap te houden of hem te stoppen om voorwaarts te gaan.

Vrees heeft bij velen ervoor gezorgd dat ze hun zaad terughielden van God en er ook voor gezorgd dat velen gebrek lijden in hun leven. De weduwe van Zarfath was bang om haar laatste maaltijd weg te geven vanwege het feit dat zij en haar kinderen niets te eten zouden hebben. De duivel wou dat ze zou achterhouden van God.

Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. ”
Spreuken‬ ‭11:24‬ ‭HSV

De geest van armoede zal er altijd voor zorgen dat u achterhoudt. Deze geest werkt met vrees terwijl de geest van voorspoed ervoor zorgt dat u altijd genereus geeft ongeacht uw financiële situatie omdat u vertrouwen in de God van superovervloed is die constant in uw noden voorziet met Zijn onmeetbare, onuitputtelijke voorziening of aanvoer.

Het volk vervloekt wie hun koren onthoudt, maar zegening rust er op het hoofd van wie het verkoopt.”
‭‭Spreuken‬ ‭11:25‬ ‭HSV

Daarom Zei Elia tegen de dame “Vrees niet.” Met andere woorden stop met het focussen op wat niet echt of onwaar is, focus op wat God zegt.

God heeft ons de autoriteit over vrees gegeven (Lukas 10:19), gebruik het. Het maakt niet uit wat voor een soort angst het is. Herken het, noem het bij naam, zet uw vertrouwen in God vrij en bind de geest van vreesachtigheid in Jezus’Naam.

Weiger om vrees ervoor zorgt dat u achterhoud van God of u ervan weerhoudt om uw geloof in God vrij te zetten!!!

De enige manier om tegen de geest van vreesachtigheid in te gaan is door te blijven geven en stand te nemen tegen duivelse suggesties door Gods Woord te gebruiken.

Onthoud dat de dag waarop u ervoor kiest om achter te houden de dag is dat u stopt met het ontvangen!!!

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.”
‭‭Lukas‬ ‭6:38‬ ‭HSV

Moge de Geest van overvloed u overnemen terwijl u Gods Woord in de praktijk brengt en moge u nooit meer een gebrek ervaren in uw leven in Jezus’Naam.

Ik profeteer dat u overvloeg mag ervaren in uw geven zoals de weduwe van Zarfath in Jezus’ Naam.

Weiger dat vrees over u heerst!!!

Laten we samen bidden: Hemese Vader, dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van vreesachtigheid in mijn geven en zet mijn geloof richting God vrij om altijd een genereuze geven te zijn in Jezus’Naam. Amen.