Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.”‭‭3 Johannes ‭1:2‬ ‭HSV

De ziel in deze betekent ons intellect die bestaat uit ons wil. Vaak denken we dat meer geld de oplossing is voor ons probleem. De waarheid is dat overvloed niet begint bij onze bankrekening, maar het begint bij onze mentale houding. De manier waarop we naar geld of financiële overvloed kijken. Velen hebben gebrek op dit gebied vanwege hun mentaliteit daarover. Ons hart en verstand behaalt alleen resultaat in het gebied waar we ons op focussen.

want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”
‭‭Mattheüs ‭6:21‬ ‭HSV

Jabez zijn probleem was niet zijn naam of waar hij geboren was. Zijn probleem was hoe hij God en zichzelf zag. Hij kreeg enkel aanzien omdat hij zijn zienswijze over God veranderde.

Jabez riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen smart brengt … En God liet komen wat hij gevraagd had.”
‭‭1 Kronieken 4:10 HSV

De eerste stap die hij nam om zijn mentale houding te veranderen was het overgeven van zijn verstand aan Gods wil, zodat hij begrip verkreeg.

Geef uw verstand over aan God!!!

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord, help mij door Uw Geest om mijn wil voortdurend aan de Uwe over te geven in Jezus’Naam. Amen.