Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. [Ps. 95:11.]”
‭‭Hebreeën ‭4:1-3‬ HSV

We ervaren Gods rust wanneer we de beloften in ons leven omarmen en het ons eigen maken. Gods beloften zorgen ervoor dat we overvloed ervaren. Het enige wat we moeten doen is God erop vertrouwen dat Hij ze volbrengt in ons leven wetende dat de beloften ja en amen zijn in Christus Jezus.

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.”
‭‭2 Corinthiërs‬ ‭1:20‬ HSV

God heeft ons kunnen niet nodig om Zijn beloften voor ons te manifesteren. Hij is getrouw Zelf ter laten manifesteren datgene Hij heeft beloofd.

Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.”
‭‭2 Timotheüs‬ ‭2:13‬ ‭HSV

Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt. [Ps. 51:4.]”
‭‭Romeinen‬ ‭3:3-4‬ HSV

Dus we moeten erop vertrouwen en altijd weten dat God getrouw aan Zichzelf is en niet waartoe wij in staat zijn te doen om Zijn beloften tot stand te brengen. Zijn intentie is ervoor te zorgen dat wij overvloed ervaren net zoals Hij deed met de kinderen van de Israëlieten in de volbrenging van het verbond die Hij had met Abraham, onze vader van het geloof.

Vertrouw op God en leef in absolute gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd te vertrouwen en gehoorzaam te zijn aan Uw geboden in Jezus’Naam. Amen.