Op God wachten

Op God wachten 22

By |2018-02-24T08:22:58+00:00February 24th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt.” ‭‭Klaagliederen ‭3:25‬ HSV De Bijbel zegt dat God goed is (Mattheüs 19:17). Maar geduld is de sleutel om Zijn goedertierenheid te ervaren. Alles wat met goedheid te maken heeft, heeft met God te maken. En zonder God vrees voor Zijn Naam zullen

Op God wachten 20

By |2018-02-23T09:12:36+00:00February 23rd, 2018|Daily Manna, Facebook|

Ik zal de HEERE verwachten, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob; op Hem zal ik hopen.” ‭Jesaja ‭8:17‬ HSV De enige reden waarom God Zijn aangezicht voor ons verbergt is wanneer we in zonde leven of wanneer we het toestaand dat de werken van het vlees over ons heerst. Het gevolg hiervan is

Op God wachten 17

By |2018-02-21T08:34:22+00:00February 21st, 2018|Daily Manna, Facebook|

27 Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht  [II

Op God wachten 16

By |2018-02-20T08:49:53+00:00February 20th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Maar zij vergaten spoedig Zijn werken. Zij wachtten niet op Zijn raad, en werden met gulzigheid bevangen in de woestijn; zij stelden God op de proef in de wildernis. [Num. 11:4.] Toen gaf Hij hun wat zij begeerden, maar henzelf deed Hij uitteren. Zij werden jaloers op Mozes in het kamp, en op Aäron, de heilige van de HEERE.

Op God wachten 15

By |2018-02-19T08:07:56+00:00February 19th, 2018|Daily Manna, Facebook|

En Hij luisterde toen ik Hem om hulp riep. Toen trok Hij me uit de put, Hij haalde me uit het moeras van ellende. Hij zette mijn voeten weer op stevige bodem. Hij gaf me vaste grond onder de voeten. En Hij gaf me een nieuw lied, een lied om onze God te danken. Iedereen die hoort wat God heeft gedaan, zal ontzag

Op God wachten 14

By |2018-02-16T08:04:27+00:00February 16th, 2018|Daily Manna, Facebook|

En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U! Red mij van al mijn overtredingen, maak mij niet tot een smaad voor de dwaas.” Psalmen‬ ‭39:7-8‬ ‭HSV Het woord overtredingen in deze tekst betekent opstandig of rebels zijn. Soms doen we dingen waarvan we weten dat we die niet behoren te doen en

Op God wachten 12

By |2018-02-14T08:04:16+00:00February 14th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten.[Jes. 57:13c.]" ‭‭Psalmen‬ ‭37:7, 9‬ ‭HSV Het vergt kracht om op God te wachten omdat het lijkt alsof

Op God wachten 11

By |2018-02-13T07:14:49+00:00February 13th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.” ‭‭Psalm‬en ‭37:7‬ ‭HSV Geduldig zijn is een vrucht dat geproduceerd wordt door de Heilige Geest wanneer we ons gehele wezen overgeven aan Hem. En wachten traint ons om geduldig te zijn. Wanneer

Op God wachten 10

By |2018-02-12T08:16:22+00:00February 12th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Wacht op de HEERE, wees sterk, en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.” Psalmen‬ ‭27:14‬ HSV Op God wachten heeft niets te maken met onze gevoelens. Ons verstand mag het wel niet begrijpen, en onze vleselijke begeerte wil dat we stoppen. Onze focus moeten verschuiven van hoe we ons voelen wanneer we wachten naar

Op God wachten 9

By |2018-02-10T04:52:25+00:00February 10th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!” ‭‭Psalmen‬ ‭31:24‬ HSV De gesteldheid van uw hart in uw toenadering tot God bepaalt of u van Hem ontvangt of niet. Daarom moeten we ons vertrouwen in God opbouwen door Zijn Woord wanneer we tot Hem naderen wetende dat Hij

Title

Go to Top