Wacht op de HEERE, wees sterk, en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.” Psalmen‬ ‭27:14‬ HSV

Op God wachten heeft niets te maken met onze gevoelens. Ons verstand mag het wel niet begrijpen, en onze vleselijke begeerte wil dat we stoppen. Onze focus moeten verschuiven van hoe we ons voelen wanneer we wachten naar op Wie we aan het wachten zijn, wat Hij voor ons is en waartoe Hij in staat is om door, in, voor en op ons heen te doen terwijl we wachten.

Dit is waarom we ontmoediging moeten verwerpen en moedig zijn in wie Hij is en vertrouwen wie Hij is en dat Hij getrouw is en zal uitvoeren wat Hij heeft ons beloofd in Zijn Woord.

Ons vertrouwen moet op Zijn Woord staan en niet op onze gevoelens omdat Zijn Woord is wie Hij is.

Hierom beloont God al diegenen die Hem zoeken.

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” ‭‭Hebreeën‬ ‭11:6‬ ‭HSV

En het is door het geduldig wachten op God in combinatie met ons vertrouwen in Hem dat ons kwalificeert om de beloften te beerven.

opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.” Hebreeën ‭6:12‬ ‭HSV

Wees vandaag bemoedigd en weet dat u niet tevergeefs op God wacht.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om naar U te blijven kijken terwijl ik wacht, wetende dat U zich zult haasten om Uw Woord in mijn leven uit te voeren in Jezus’Naam. Amen.