Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt.” ‭‭Klaagliederen ‭3:25‬ HSV

De Bijbel zegt dat God goed is (Mattheüs 19:17). Maar geduld is de sleutel om Zijn goedertierenheid te ervaren. Alles wat met goedheid te maken heeft, heeft met God te maken. En zonder God vrees voor Zijn Naam zullen we Zijn goedertierenheid niet proeven.

Terwijl u vandaag op de Heere wacht, laat Gods goedheid u overnemen.

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.” Psalmen‬ ‭23:6‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Laat u goedertierenheid mij mij omringen terwijl ik op U wacht in Jezus’Naam. Amen.