Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten.[Jes. 57:13c.]” ‭‭Psalmen‬ ‭37:7, 9‬ ‭HSV

Het vergt kracht om op God te wachten omdat het lijkt alsof terwijl u wacht de werken van kwade samenzweringen zich tegen u intensiveren. Het lijkt alsof alsof de vijand meer pogingen tegen u onderneemt ter vernietiging. Weet dat God altijd in controle is, niet de duivel.

Een goed voorbeeld is uit het Boek Esther: Terwijl Esther en het gehele Joodse volk aan het bidden en vasten waren en op God wachten voor verlossing, leek het alsof hoe meer ze vastten en op God wachtten, dat Hamans (satans) plan tegen de Joden slaagde. Tot de afsluiting van de vast, toen Haman dacht dat het allemaal voorbij was, dat plotseling dingen zich tegen hem keerden ten nadele van hem. Zijn listige plannen tegen de Joden werd afgesneden en het Joodse volk werd bevrijd van zijn listige plannen en namen hun bezittingen in bezit. (Lees a.u.b. het boek Esther).

Terwijl u vandaag of de Heere wacht, profeteer dat kwaaddoeners tegen u, uw familie, bediening, onderneming, kinderen, man en vrouw uitgeroeid worden en laat Gods plan voorspoed brengen in uw leven en moge God Almachtig er ook voor zorgen dat u de goederen van het land, daar waar Hij u heeft geplant, in bezit neemt in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik dank u dat u mijn kwaaddoeners uitroeit en ervoor zorgt dat ik u goedheid en barmhartigheid hier op aarde in bezit neem in Jezus’Naam. Amen.