Maar zij vergaten spoedig Zijn werken. Zij wachtten niet op Zijn raad, en werden met gulzigheid bevangen in de woestijn; zij stelden God op de proef in de wildernis. [Num. 11:4.] Toen gaf Hij hun wat zij begeerden, maar henzelf deed Hij uitteren. Zij werden jaloers op Mozes in het kamp, en op Aäron, de heilige van de HEERE. [Ps. 78:29-31.]” Psalmen 106:13-15 HSV

Veel mensen hebben een verkeerde beslissing in hun leven gemaakt omdat ze niet op Gods raad hebben gewacht aangaande het besluit of de richting die ze in hun leven moesten volgen.

Daarom heeft God ons de Heilige Geest gegeven om ons alle dingen aangaande het leven te openbaren en goddelijkheid als het om ons gaat.

Maar het is zoals geschreven staat:  Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.  [Jes. 64:4; 65:17.] Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.” ‭‭1 Corinthiërs‬ ‭2:9-10‬ ‭HSV

De kinderen van de Israelieten brachten zichzelf in de problemen en werden vernietigd omdat ze niet op de raad van God wachtten en ook Zijn machtige daden niet herinnerden.

Wanneer we op God wachten nodig dan Zijn Almacht uit om ons de weg te wijzen en ons te leiden door Zijn Geest.

Wanneer u vandaag op God wacht verwacht dan dat Hij u leidt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Begeleidt en leidt mij aangaande de beslissingen en keuzes die ik in mijn leven maak in Jezus’Naam. Amen.