Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.” ‭‭Psalm‬en ‭37:7‬ ‭HSV

Geduldig zijn is een vrucht dat geproduceerd wordt door de Heilige Geest wanneer we ons gehele wezen overgeven aan Hem. En wachten traint ons om geduldig te zijn. Wanneer ons geloof in God beproefd wordt, wordt ons geduld geproduceerd. Volwassenheid in God wordt uit geduld geboren vanwege het feit dat geduld ons kwalificeert om de prijs te verkrijgen van de wedloop van geloof de we rennen in Christus.

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.” ‭‭Jakobus‬ ‭1:2-4‬ ‭HSV

De vrucht van geduld is altijd nodig om ons mandaat in God te volbrengen.

Dit is de reden waarom de wedstrijd van geloof niet in een haast is, maar geduldig uitgerend moet worden om de prijs te verkrijgen. Natuurlijk gezien lijkt het alsof op God wachten onvruchtbaar en een traag proces is, maar in de Geest zult u veel volbrengen zolang uw ogen en uw hart op God gericht is. Daarom is de wedstrijd niet van een natuurlijke versnelling, maar van tijd en verandering omdat het om de genade van God gaat.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding  de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. [Ps. 110:1.]” Hebreeën ‭12:1-2‬ ‭HSV

Weet vandaag, terwijl u wacht, diep in u dat God een van Zijn kostbare vruchten van de Heilige Geest aan het produceren is, genaamd “geduld” om ervoor te zorgen dat u de prijs in Christus behaald terwijl u in het geloof van God wandelt.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Terwijl ik in U aan het wachten ben, help mij om de prijs die U voor mij hebt in Christus te verkrijgen in Jezus’Naam. Amen.