Scroll Top

En Hij luisterde toen ik Hem om hulp riep. Toen trok Hij me uit de put, Hij haalde me uit het moeras van ellende. Hij zette mijn voeten weer op stevige bodem. Hij gaf me vaste grond onder de voeten. En Hij gaf me een nieuw lied, een lied om onze God te danken. Iedereen die hoort wat God heeft gedaan, zal ontzag voor Hem krijgen en op Hem gaan vertrouwen. [Ps. 5:12]” Psalmen 40:2-4 HSV

De sleutel in bovenstaande tekst is geduldig wachten niet met tegenzin wachten. Er is een verschil tussen het geduldig wachten omdat u dat wil en ook te genieten van het proces terwijl u wacht en wachten omdat u dat moet en u het niet met vreugde doet.

Geduldig wachten op God zal er ook voor zorgen dat u altijd innerlijk te verduren hebt.  . Maar de enige manier waarop u de zegeningen kunt ervaren terwijl u aan het wachten bent is wanneer u het doet vanuit een vrij hart, gewillig en vreugdevol alhoewel u lijden ervaart gedurende het proces. Dan zal de Heere Zijn oren naar u wenden, u uit de put bevrijden en u een nieuw lied geven.

Terwijl u wacht op de Heere deze dag, laat de vreugde van de Heere Uw kracht zijn.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader dank U voor Uw Woord. Met vreugd wacht ik op U wetende dat U mijn redding bent in Jezus’Naam. Amen.