Scroll Top

En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U! Red mij van al mijn overtredingen, maak mij niet tot een smaad voor de dwaas.” Psalmen‬ ‭39:7-8‬ ‭HSV

Het woord overtredingen in deze tekst betekent opstandig of rebels zijn. Soms doen we dingen waarvan we weten dat we die niet behoren te doen en weigeren we de dingen te doen die we behoren te doen. Dat is wat de psalmist bedoelde toen hij zei: red mij van al mijn overtredingen.” De worteloorzaak van rebels of opstandig zijn tegen God en Zijn Woord komt van toverij en het werk van het vlees.

Deze dingen hinderen velen om hun erfdeel in de plaats waar God hen heeft geplant niet in bezit te nemen.

Onthoud dat niets onmogelijk is voor diegenen die in God geloven. Het maakt niet uit met welke slechte gewoonte u worstelt God is bij machte u te redden. Geef die gewoonte over aan God en vraag voor Zijn goddelijke interventie en roep uit voor Zijn hulp en Hij zal u bevrijden van al uw overtredingen. Onthoud ook dat niets onmogelijk is voor God. Vertrouw op Zijn Almacht om u te bevrijden.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,” ‭‭Efeziërs 3:20‬ ‭HSV

Terwijl we op Zijn bevrijding aan het wachten en hopen zijn, vertrouw Hem erop dat hij voorbij onze gebeden gaat en een wonder in uw leven doet.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Mijn hoop is in u terwijl ik op U wacht om mij te verlossen van al mijn overtredingen. Dank U Heer voor mijn verlossing in Jezus’Naam. Amen.