Ik zal de HEERE verwachten, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob; op Hem zal ik hopen.” ‭Jesaja ‭8:17‬ HSV

De enige reden waarom God Zijn aangezicht voor ons verbergt is wanneer we in zonde leven of wanneer we het toestaand dat de werken van het vlees over ons heerst. Het gevolg hiervan is dat wanneer we bidden, we verkeerd bidden vanwege verkeerde motieven en we ons niet ervan bekeren of de hartslag van God zoeken ten goede van ons. En als gevolg van ons gedrag reageert God niet op ons verzoek.

Dit is waarom we op God moeten wachten om ons datgene wat ons verhindert van gemeenschap met Hem te openbaren en bloot te stellen.

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” ‭Psalmen‬ ‭18:28‬ ‭HSV

Totdat God ons door Zijn Geest kenbaar maakt waarom Hij Zich voor ons verbergt zullen we het nooit weten.

Vraag de Heere vandaag om uw hart te doorzoeken en u elke hindernis openbaart.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Openbaar in mijn leven datgene wat mijn gemeenschap met U verhindert in Jezus Naam. Amen.