De Zegenbeden

De Zegenbeden deel 11: Ware Blijdschap

By |2021-09-29T06:28:06+00:00September 29th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: "Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven." Mattheüs 5:5 NBV Wanneer je een zachtmoedig persoon ontmoet, is er altijd een atmosfeer van autoriteit, respect en zelfvertrouwen bij hen. Ze weten waar ze het over hebben, ze maken geen harde geluiden als holle vaten, maar zijn beladen met

De Zegenbeden deel 10: Ware blijdschap

By |2021-09-27T08:52:31+00:00September 27th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: "Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven." Mattheüs 5:5 NBV Weet u dat nu u een nieuwe natuur heeft in Christus, u bekleed bent met zachtmoedigheid? “Daarom, indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepping: oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden.”

De Zegenbeden deel 9: Ware Blijdschap

By |2021-09-24T03:30:36+00:00September 24th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gezegend (gelukkig, vrolijk, vreugdevol, geestelijk voorspoedig - met levensvreugde en voldoening in Gods gunst en redding, ongeacht hun uiterlijke omstandigheden) zijn de zachtmoedigen (de zachtaardigen, geduldigen, lankmoedigen), want zij zullen de aarde beërven! [Ps. 37:11.]” Mattheüs 5:5 AMPC Een ander woord voor zachtmoedigheid is “het vermogen om lankmoedig te zijn.”

De Zegenbeden deel 8: Ware Blijdschap

By |2021-09-17T22:53:28+00:00September 17th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gezegend (gelukkig, vrolijk, vreugdevol, geestelijk voorspoedig - met levensvreugde en voldoening in Gods gunst en redding, ongeacht hun uiterlijke omstandigheden) zijn de zachtmoedigen (de zachtaardigen, geduldigen, lankmoedigen), want zij zullen de aarde beërven! [Ps. 37:11.]” Mattheüs 5:5 AMPC Zachtmoedige mensen zijn erg geduldig. Nu is er het verschil tussen geduld

De Zegenbeden deel 7: Ware Blijdschap

By |2021-09-16T08:49:14+00:00September 16th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gezegend (gelukkig, vrolijk, vreugdevol, geestelijk voorspoedig - met levensvreugde en voldoening in Gods gunst en redding, ongeacht hun uiterlijke omstandigheden) zijn de zachtmoedigen (de zachtaardigen, geduldigen, lankmoedigen), want zij zullen de aarde beërven! [Ps. 37:11.]” Mattheüs 5:5 AMPC Er is geen manier waarop je in zachtmoedigheid kunt opereren zonder liefde.

De Zegenbeden deel 6: Ware Blijdschap

By |2021-09-15T08:53:20+00:00September 15th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gelukkig zijn zij die treuren; God zal ze troosten!” Mattheüs 5:4 GNT Het Griekse woord voor treuren is "pentheo", het betekent “jammeren” wat inhoudt: om grote spijt, verdriet of teleurstelling over iets te uiten. Het kan een persoon zijn (iemand die u een belofte heeft gedaan en deze uiteindelijk niet

De Zegenbeden deel 5: Ware Blijdschap

By |2021-09-14T08:57:38+00:00September 14th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gezegend en benijdenswaardig blij [met een blijdschap voortgebracht door de ervaring met Gods gunst en vooral bepaald door de openbaring van Zijn weergaloze genade] zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden! [Is een. 61:2.]” Mattheüs 5:4 AMPC “U bent gezegend wanneer u voelt dat u heeft verloren datgene

De Zegenbeden deel 4: Ware Blijdschap

By |2021-09-13T08:06:39+00:00September 13th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- “Gelukkig zijn zij die weten dat ze geestelijk arm zijn; het Koninkrijk der hemelen behoort hen toe!” Mattheüs 5:3 GNT De houding van geestelijke armoede volgt altijd de armen van geest. Ik weet dat u misschien denkt, "wat is het karakter dat daarmee gepaard gaat?" Het antwoord op deze vraag is in Gods

De Zegenbeden deel 3: Ware Blijdschap

By |2021-09-10T10:38:21+00:00September 10th, 2021|Food For Thought|

-Ware blijdschap- “Gelukkig zijn zij die weten dat ze geestelijk arm zijn; het Koninkrijk der hemelen behoort hen toe!” Mattheüs 5:3 GNT De Bijbel zegt: “… want het koninkrijk der hemelen behoort hen toe…”. Dit is ongebruikelijk dat u ontvangt door arm van geest te zijn of een nederige positie in te nemen. “De vloek

De Zegenbeden deel 2: Ware Blijdschap

By |2021-09-09T10:19:14+00:00September 9th, 2021|Food For Thought|

- Ware blijdschap - Vandaag lezen wij: "Gezegend [geestelijk voorspoedig, gelukkig, te bewonderen] zijn de armen van geest [zij die verstoken zijn van geestelijke arrogantie, zij die zichzelf als onbeduidend beschouwen], want van hen is het koninkrijk der hemelen [zowel nu als voor altijd]." Mattheüs 5:3 AMP “U bent gezegend als u aan het einde