-Ware blijdschap-

Vandaag lezen we:

“Gelukkig zijn zij die treuren; God zal ze troosten!”
Mattheüs 5:4 GNT

Het Griekse woord voor treuren is “pentheo”, het betekent “jammeren” wat inhoudt: om grote spijt, verdriet of teleurstelling over iets te uiten. Het kan een persoon zijn (iemand die u een belofte heeft gedaan en deze uiteindelijk niet nakomt), een plaats (op een plaats zijn waar u niet hoort te zijn en plotseling gebeurd er iets slechts) of iets kopen (erachter komen dat het nep was en u kunt het niet retourneren) of investeren in een zakelijke deal en je raakt alles kwijt, vooral als je er veel tijd aan hebt gespendeerd. Het kan ook zijn dat u onverstandig was over een beslissing die u had moeten nemen. Bijvoorbeeld het weigeren om naar school te gaan en later daar spijt van hebben. Ook het loslaten van een kans die op uw pad kwam en waarvan u later spijt hebt.

Bovenstaande omstandigheden kunnen verdriet veroorzaken of zorgen dat u klaagt. Daarom zegt het Woord van God:

“Kom tot mij, allen die moe zijn van het dragen van zware lasten, en ik zal u rust geven.”
Mattheüs 11:28 GW

Jezus Christus wil u verkwikken als u maar de last die u draagt ​​aan Hem kunt overdragen. Hij zei “…. Kom tot mij en rust (wees verkwikt).” Vaak zal God iemand gebruiken die heeft meegemaakt wat u misschien ook heeft meegemaakt en die door Hem (Jezus Christus) werd getroost om u te verkwikken.

Paulus schreef bijvoorbeeld aan Filemon en smeekte hem om Onesemus te ontvangen die van de kerkkoffers stal. Die voorheen nutteloos was, maar nu van toegevoegde waarde is. Hij pleitte omdat de duivel misbruik maakte van wat er was gebeurd tussen hen om verdeeldheid, vijandschap en spijt te zaaien. Paul had zoveel pijn en vroeg om verzoening tussen beide partijen zodat zijn hart verkwikt zou worden. Dus Paul was niet alleen gewend om beide partijen te bedienen, hij werd ook getroost door hun verzoening met elkaar.

“Dus, omdat we broeders in de Heer zijn, doe iets voor mij. Geef me troost terwille van Christus.”
Filemon 1:20 GW

Ten tweede kan Hij u ook rechtstreeks bedienen doorZijn Geest door Het Woord van God dat aan u wordt gepredikt.

“en mijn onderwijs en boodschap werden niet overgebracht met meeslepende woorden van menselijke wijsheid, maar met een overtuigend bewijs van de kracht van Gods Geest. Uw geloof rust dus niet op menselijke wijsheid, maar op Gods kracht.”
1 Korintiërs 2:4-5 GNT

Dit is de reden waarom Jezus Christus zei: “Kom met uw problemen naar Hem toe en wordt verkwikt”.

Als natuurlijke verfrissingen u tijdelijke blijdschap kunnen geven, hoe zit het dan met de verfrissing die van de Heer komt.

Ik heb goed nieuws voor u, in plaats van dat u zich concentreert op uw tegenslagen, open uzelf om troost van de Heer te ontvangen die u ware blijdschap zal geven.

Weet altijd dat ware blijdschap van de Heer komt.

Laten we bidden:
Hemelse Vader, ik werp mijn verdriet op u (… spreek uit wat u dwars zit) en ik ontvang mijn troost in Jezus Naam, Amen.