Scroll Top

-Ware blijdschap-

“Gelukkig zijn zij die weten dat ze geestelijk arm zijn; het Koninkrijk der hemelen behoort hen toe!”
Mattheüs 5:3 GNT

De Bijbel zegt: “… want het koninkrijk der hemelen behoort hen toe…”. Dit is ongebruikelijk dat u ontvangt door arm van geest te zijn of een nederige positie in te nemen.

“De vloek van de Heer is in en op het huis van de goddelozen, maar Hij verklaart gezegend (vreugdevol en begunstigd met zegeningen) het huis van de rechtvaardigen en consequent rechtvaardig. [Ps. 37:22; Zach. 5:4; Mal. 2:2.]”
Spreuken 3:33 AMPC

De rechtvaardigen in Christus zijn degenen die door Gods geloof volledig vertrouwen op de volbrachte werken van Jezus Christus en die zonder reserves van Hem afhankelijk zijn. Gods Gunst is altijd bij zulke personen, omdat ze zich hebben vernederd voor hun Maker. Veel mensen bidden om gunst, maar als kinderen van God kreeg u al gunst op de dag dat u Jezus Christus als uw Heer en Verlosser aannam. Maar om dit voortdurend in uw leven te ervaren, moet u klein worden in uw eigen ogen en de grootheid van God omarmen. Met andere woorden, beoefen uzelf in dat u zich nederig opstelt voor God en de mens.

Daarom zegt de Bijbel:

“Als ik de hemel sluit zodat er geen regen valt, of als ik sprinkhanen gebied om het land te verslinden, of als ik de pest onder mijn volk stuur, dat bij mijn naam wordt genoemd, zich zal vernederen, bidden, zoeken, hunkeren, en noodgedwongen Mijn aangezicht zal zoeken en zich zal afkeren van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven en hun land genezen.”
2 Kronieken 7:13-14 AMPC

Als u dus opmerkt dat iedere keer dat u accepteert, wanneer u hulpeloos bent en arm van geest bent, dat u Gods gunst aantrekt die u de overwinning over uw omstandigheden geeft. Is het dus geen wonder dat de trotsen uiteindelijk verliezen of te schande worden gemaakt, maar de nederigen worden voortdurend verhoogd.

Om deze reden spoort apostel Jacobus ons aan om ons aan God (Zijn Woord) te onderwerpen en dan de duivel te weerstaan ​​en hij zal van ons vlieden (Jakobus 4:7). Dat betekent dat wanneer u uzelf aan God onderwerpt, Hij u gunst geeft om de overwinning over uw vijanden te behalen. Met andere woorden, u zult alle hemelse ondersteuning ontvangen om de overwinning te behalen vanwege het feit dat het koninkrijk der hemelen van u is.

Onthoud dat Gods gunst is voor de armen van geest.

Wees klein in uw eigen ogen!

Laten we bidden:
Vader, help mij voortdurend door Uw Geest om klein te zijn in mijn ogen in Jezus Naam, Amen.