Scroll Top

-Ware blijdschap-

“Gelukkig zijn zij die weten dat ze geestelijk arm zijn; het Koninkrijk der hemelen behoort hen toe!”
Mattheüs 5:3 GNT

De houding van geestelijke armoede volgt altijd de armen van geest. Ik weet dat u misschien denkt, “wat is het karakter dat daarmee gepaard gaat?”

Het antwoord op deze vraag is in Gods Woord.

Laten we eens kijken ?

“Jezus gebruikte deze illustratie ook bij sommigen die er zeker van waren dat God hen goedkeurde, terwijl zij op alle anderen neerkeken. Hij zei: ‘Twee mannen gingen naar de binnenplaats van de tempel om te bidden. De ene was een Farizeeër en de andere was een tollenaar. De Farizeeër stond op en bad: ‘God, ik dank U dat ik niet ben zoals andere mensen! Ik ben geen dief of een oneerlijk persoon. Ik heb geen overspel gepleegd. Ik ben niet eens zoals deze tollenaar. Ik vast twee keer per week en ik geef U een tiende van mijn hele inkomen.’ ‘Maar de tollenaar stond op een afstand. Hij durfde niet eens naar de hemel op te kijken. In plaats daarvan raakte hij erg van streek en zei: ‘God, wees mij als, zondaar, genadig!’ ‘Ik kan garanderen dat deze tollenaar met Gods goedkeuring naar huis ging, maar de Farizeeër had dat niet. Iedereen die zichzelf eert zal vernederd worden, maar degene die zichzelf vernedert zal geëerd worden.”
Lukas 18:9-14 GW

De bovenstaande tekst laat de houding zien van twee mensen die naar de tempel gingen om te bidden; aan het einde van hun gebeden ging alleen de tollenaar gerechtvaardigd naar huis. Hij wist dat hij geestelijk verstoken was van God, terwijl de Farizeeër zijn werken verheerlijkte alsof het zijn goede daden waren die hem zouden redden of hem naar de hemel zouden brengen. Dit is de reden waarom velen de hemel zullen missen, ze blijven eigengerechtigheid vertonen door hun eigen werken in plaats van te leunen op het volbrachte werk van Christus aan het kruis als hun sleutel tot de hemel.

Ook zou ik graag uw aandacht willen vestigen op het feit dat het gebed van de tollenaar geen nieuwe formule was om God te benaderen. Als u weet dat u gezondigd hebt voordat u bad, belijd het dan! Maar dat is geen nieuwe traditie om altijd God te benaderen en uzelf een zondaar te noemen, want dat bent u niet. Vroeger was u een zondaar en nu u wedergeboren bent, bent u een heilige. Maar als u zondigt, belijd het dan!

De bovenstaande tekst legt de nadruk op onze dagelijkse houding ten opzichte van God en helpt ons te onthouden dat het is vanwege wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan dat ons kwalificeert voor de hemel en niet wat we in dit leven hebben bereikt of behaald. Als kind van God zijn al onze prestaties het resultaat van deze ene waarheid; Jezus Christus ledigde Zichzelf ten behoeve van ons en stierf aan het kruis voor onze redding.

Dit is de reden waarom u niet probeert te groeien in geestelijk arm zijn. U kunt op elk gebied van u wandel met God groeien, maar u moet geestelijk arm blijven om God te leren kennen en het Koninkrijk der Hemelen te beërven.

God eert altijd de geestelijk armen omdat zij degenen zijn die het Koninkrijk der Hemelen beërven.

Onthoud dat uw houding uw hoogte bepaalt!

Nederigheid is geen vernedering.

Blijf nederig als u wilt dat God uw eert.

Laten we bidden:
Help mij Vader door Uw Geest om altijd de houding van nederigheid te manifesteren in mijn dagelijkse wandel met U in Jezus Naam, Amen.