Voedsel tot Overdenking

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 19

By |2020-01-19T08:14:23+00:00January 19th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Kolossenzen 1-2 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 19- • Romeinen 12: 2 • Jeremia 29:11 De reden waarom u misschien aarzelt over de wil van God voor u, uzelf kunnen laten gaan en alles overgeven aan God, is omdat u onzeker bent over wat er van u zal worden; vooral

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 17

By |2020-01-17T10:23:13+00:00January 17th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Filippenzen 1-3 - Voedsel tot overdenking 2020 dag 17- • 1 Korinthiërs 9:27 Het vlees moet worden getuchtigd door keuze en kracht voor u om de stem en Zijn wil te leren kennen voor uw leven of voor u om geleid te worden door Gods Geest. Paulus zei: “Ik ben

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 15

By |2020-01-16T09:05:18+00:00January 16th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Efeziërs 3-6 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 15- • Galaten 5: 16-18 • Romeinen 7: 23-25 • Romeinen 12: 1-2 Waneer u de Geest van God toestaat om uw leven te laten dirigeren door het Woord van God, zult u niet het verlangen van de menselijke natuur (het vlees) bevredigen.

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 14

By |2020-01-15T12:53:36+00:00January 15th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Efeziërs 1-2 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 14- • Johannes 10:27 • Johannes 8: 31-32 • Jakobus 1: 22-25 Om geleid te worden door Gods Geest, moet u doorgaan met het bestuderen van Gods Woord en het in praktijk brengen daarvan. Dit is wat u gelijkvormig maakt aan het beeld

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 13

By |2020-01-14T06:57:35+00:00January 14th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Galaten 3-6 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 13- • Galaten 4: 1-2 • Efeziërs 4: 11-16 • Johannes 10:27 Het is belangrijk dat als Gods kind u verlangt om te groeien. Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam minderjarig is, is hij niet beter af dan een slaaf, ook al zijn

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 12

By |2020-01-13T08:05:26+00:00January 13th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korinthiërs 13 Galaten 1-2 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 12- • Romeinen 12:2 • Hebreeën 5:13-14 Er is een reden waarom uw verstand moet worden vernieuwd met Gods Woord:l; zodat u de leiding van de Heilige Geest moet leren kennen. “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 11

By |2020-01-11T10:30:07+00:00January 11th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korinthiërs 9-12 -Voedsel tot overdenking 2020 Dag 11- • 1 Korinthiërs 2: 14-15 • 1 Korinthiërs 2:12 • Handelingen 8:29 Er is een duidelijk verband tussen een kind van God zijn (wedergeboren) en geleid worden door de Heilige Geest. De natuurlijke mens die niet wedergeboren is, volgt de leiding

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 10

By |2020-01-09T22:37:46+00:00January 9th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korinthiërs 4-8 -Food for thought 2020 dag 10- • Lucas 11:13 • Johannes 14:17 • Johannes 16: 13-14 • Romeinen 8:14 Wanneer u wedergeboren bent, woont de Geest van God in u omdat Hij geboorte heeft gegeven aan u. Echter nu dat u Gods kind bent, is er nog

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 9

By |2020-01-09T09:06:08+00:00January 9th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 1 Korinthiërs 16 2 Korinthiërs 1-3 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 9- • Johannes 18:37 • Johannes 3:3-7 • Johannes 3:8 Het Woord van God zegt: “Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 8

By |2020-01-08T10:01:50+00:00January 8th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 1 Korinthiërs 14-15 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 8- • Openbaring 3:20-22 • Johannes 3:8 • Efeziërs 1:9-10 Het doel van God is om alle mensen tot de kennis van Christus te brengen. Het Woord van God zegt: "Luister, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand Mij hoort