Ware blijdschap

Vandaag lezen wij:

“Gelukkig zijn zij die weten dat ze geestelijk arm zijn; Het Koninkrijk der hemelen behoort hen toe!”
Mattheüs 5:3 GNT

“U bent gezegend als u aan het einde van uw Latijn bent. Met minder van u is er meer van God en Zijn heerschappij.”
Mattheüs 5:3 MSG

“Zalig zijn de armen van geest, want van hun is Het Koninkrijk der hemelen.”
Mattheüs 5:3 NBV

In de KJV vertaling is het woord “arm van geest” in het Grieks het woord “ptochos“, wat bedelaar betekent. Een bedelaar is iemand die geen andere keuze heeft dan afhankelijk en tevreden te zijn met wat hem wordt aangeboden. Met andere woorden: ze hebben dringend behoefte aan dagelijkse overleving. Ze zullen blijven bedelen totdat hun nood is geledigd.

Er is iets van de bedelaar dat u moet bevatten om “De armen van geest” te kunnen begrijpen.

Een echte bedelaar neemt altijd de positie van nederigheid in. Nederigheid trekt hemelse dingen aan en trots stopt de toevoer daarvan.

Daarom spreekt de Bijbel over “de armen van geest” en niet arm van het vlees (vleselijke dingen).

God wil dat Zijn kinderen aan het einde van zichzelf komen, zodat ze Hem volledig zullen grijpen. Het is moeilijk om met God te wandelen totdat u
komt aan het einde van uw Latijn of uw eigen zelf. Dat betekent dat uw image niet langer meer telt, maar uw verlangen is om gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus Christus (Romeinen 8:29).

God gebruikt altijd een natuurlijk fenomeen om een geestelijke ​waarheid te communiceren.

Wilt u gelukkig zijn?
Wees de arme van geest of wees geestelijk naakt zodat u bedekt zult worden met de Glorie van God.

Iemand die zich volledig overgeeft aan God, geeft zijn privilege op ten behoeve van een ander. Zijn doel is het behalen en te leven om God te behagen en niet zichzelf.

“Behartig niet alleen uw eigen persoonlijke belangen, maar ook dat van anderen. Heb in u dezelfde houding die in Christus Jezus was [zie Hem als uw voorbeeld van onzelfzuchtige nederigheid],”
Filippenzen 2:4-5 AMP

Dit kan alleen plaatsvinden als u op een punt komt van nederigheid. Een van de redenen waarom mensen ongelukkig zijn, is omdat ze zelfvoorzienend zijn en nog niet klaar zijn met zichzelf.

Bedenk dat het koninkrijk der hemelen aan de armen van geest toebehoort en niet aan het vlees.

Wees hemels bewust en niet aards gebonden!

Laten we samen bidden:
Hemelse Vader, help mij door Uw Geest om continu te functioneren in de geest van nederigheid in Jezus Naam, Amen.