Focus op de Overwinning

Focus op de Overwinning 82

By |2017-05-11T07:03:04+00:00May 11th, 2017|Daily Manna|

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.” Psalmen 23:6 AMPC David kende de kracht van Gods goedertierenheid. Goedertierenheid is een zegen, een daad van goddelijke gunst of compassie. Gods goedertierenheid kwam naar ons vanwege Zijn genade die Hij

Focus op de Overwinning 81

By |2017-05-10T08:53:28+00:00May 10th, 2017|Daily Manna|

Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en  geduld,  zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?” Romeinen 2:4 HSV De goedheid van de Heere spreekt van Zijn dagelijkse liefde en goedertierenheid naar ons. Als Hij geen goedertierenheid naar ons had, zouden velen van ons verloren zijn. God echter

Focus op de Overwinning 78

By |2017-05-06T07:37:56+00:00May 6th, 2017|Daily Manna|

En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” Kolossenzen 2:14-15 HSV

Title

Go to Top