Scroll Top

Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en  geduld,  zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?” Romeinen 2:4 HSV

De goedheid van de Heere spreekt van Zijn dagelijkse liefde en goedertierenheid naar ons. Als Hij geen goedertierenheid naar ons had, zouden velen van ons verloren zijn.

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Romeinen 5:8 HSV

Het is verbazingwekkend hoe de duivel altijd Gods aanbidding, lofprijzing en dankzegging van ons probeert te stelen door ons te laten focussen op onze huidige problemen. Ik heb goed nieuw voor u. Toen we nog niet wedergeboren waren, was onze gesteldheid slechter dan welke moeilijkheden waar we op dit moment mee te maken hebben. Echter, als God goedertierenheid verlossing naar ons heeft gebracht toen we nog zondaars waren, wat denkt u dat Hij nu voor ons nu we Zijn kinderen zijn.

Overdenk vandaag de vele keren dat u het heeft verpest en u dacht dat het over was, maar Zijn goedheid u eruit heeft getrokken en u weer op het juiste pad zette.

De God die we dienen is een goede God. Neem een minuut stilte en overdenk Zijn dagelijkse goedheid naar u. Aanbid Hem en geeft Hem prijs voor alles vanwege Hem omdat u weet dat Hij goed is. In Psalmen 23 begreep David Gods goedheid. Dus hij concludeerde het met Gods goedheid te profeteren.

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen” Psalmen 23:6 HSV

Laat vandaag de goedheid van de Heere u overal volgen waar u heen gaat en laat Zijn barmhartigheid nee zeggen tegen alle duivelse pijlen die naar u zijn afgevuurd in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw goedheid in mijn leven. Dank U heer dat Uw goedheid mij vandaag overal volgt waar ik heen ga in Jezus Christus machtige Naam. Amen.