God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” Johannes 4:24 SVV

We kunnen God niet in waarheid aanbidden tenzij Gods Woord in rijke mate in ons woont in alle wijsheid en geestelijk begrip.

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” Kolossenze 3:16 HSV

Om het Woord thuis te laten zijn in ons hart en verstand moeten we het als absolute waarheid accepteren.

In waarheid betekent de tegenwoordigheid van alles wat Christus is en heeft volbracht omwille van ons. Een goed voorbeeld is:

Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.” 2 Korinthiërs 5:21 SVV

Dus aanbid God om Zijn rechtvaardigheid en dank en prijs Hem dat Hij u de rechtvaardige van God in Christus maakt. Het stopt niet bij het alleen maar zeggen. Het gaat verder door zo te leven en te handelen. Dat is ware aanbidding in Geest en in Waarheid.

Laten we samen bidden:
Hemelse Vader, dank U dat U mijn rechtvaardigheid bent en dat u mij rechtvaardig in Christus. Dus ik aanbid U en geef U allen prijs in Jezus’Naam. Amen.