Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn..” Psalm 34:2 HSV

Het Woord van de Heere vermaant ons om de Heere altijd te prijzen. Welnu lofprijs en dankzegging gaat om wat de Heere voor ons heeft gedaan en aanbidding gaat om wie Hij is. Bijvoorbeeld:

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten.” Psalmen 103:1-6 HSV

Dit is een goed voorbeeld van waarom we de Heere prijzen en aanbidden. Daarom loofde David de Heere te allen tijde, zodat we in Zijn voetstappen kunnen volgen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U Heere dat Uw goedheid en barmhartigheid voor eeuwig duurt in Jezus’Naam. Amen.