Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn,  waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” Kolossenzem 3:1-3 HSV

God Almachtig wil dat we Hem aanbidden en prijzen op basis van ons hemelse perspectief in Christus. Dat is nu onze positie in Christus. Zolang we ons focussen op onze aardse uitdagingen zullen we geen vrede of rust ervaren.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken,  opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33 HSV

Daarom moeten we leren ons te focussen op onze Hemelse perspectief in Christus. Dat wil zeggen op hoe wie God Almachtig ons gemaakt heeft om te zijn in Christus. Een goed voorbeeld hiervan is dat Hij dat Hij ons heeft gerechtvaardigd met Zijn gerechtigheid in Christus.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft,  heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” 2 Korinthe 5:21 HSV

Hij wil dat we Hem daarvoor aanbidden, prijzen en danken. We moeten leren om onze aandacht op Hem te plaatsen en ook te leren om Zijn geweldige werken te overdenken om Hem effectief te aanbidden en te prijzen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik aanbid en prijs U voor alle goede werken in mijn leven. Dank U dat U mij heeft gerechtvaardigd met Uw gerechtigheid in Jezus’ Naam. Amen.