Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.” Psalmen 23:6 AMPC

David kende de kracht van Gods goedertierenheid. Goedertierenheid is een zegen, een daad van goddelijke gunst of compassie. Gods goedertierenheid kwam naar ons vanwege Zijn genade die Hij overvloedig over ons heen vloeide. Goedertierenheid is ook de discrete kracht van een God om ons te vergeven terwijl we nog zondaars waren en toen we zondigden. De goedertierenheid van onze Heere Jezus Christus trekt de goedertierenheid van God aan zodat de gesloten deuren voor ons open blijven. David heeft vele fouten gemaakt in zijn wandel met God, maar Gods genade en goedertierenheid voor Hem zorgde ervoor dat Hij altijd vooruit ging. Denk over Gods goedertierenheid in uw leven en dank Hem.

 

Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.” Romeinen 4:25 HV

Dank God vandaag voor Zijn goedertierenheid over uw leven. En moge Gods goedertierenheid elke aanklacht tegen uw leven teniet doen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw genade en goedertierenheid naar mij in Jezus Christus machtige Naam. Amen.